You are here: Home > Înscriere clasa pregătitoare
 • ÎNSCRIERE CLASA PREGĂTITOARE 2022-2023

 • Repartiția elevilor la clasele pregătitoare în anul școlar 2022-2023
 • Lista candidaților înmatriculați după prima etapă pentru anul școlar 2022-2023 
 • Procedură de soluționare a situațiilor excepționale care necesită amânarea înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023 (Model cerere amânare)
 • Procedură privind modul de constituire a formațiuni de elevi la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2022-2023
 • Numărul de clase pregătitoare alocate pentru anul școlar 2022-2023:

  Secția română – 3 clase respectiv  66  locuri

  Secția germană – 1 clasă respectiv  22 locuri  (în perioada 13-25 mai 2022 - testarea la limba germană)

 • Testarea cunoștințelor de limbă germană în vederea admiterii la clasa pregătitoare-germană an școlar 2022-2023

 • REZULTATELE FINALE ALE TESTĂRII CUNOȘTINȚELOR DE LIMBĂ GERMANĂ PENTRU CLASA PREGĂTITOARE, SECȚIA GERMANĂ 2022
 • Programare proba orală limba germană joi 19.05.2022 și vineri 20.05.2022
 • REZULTATE PROBA PRACTICĂ (MALDIKTAT)
 • Programare proba practică (Maldiktat) limba germană sâmbătă 14.05.2022
 • Procedură operațională privind organizarea și desfășurarea evaluării cunoștințelor de limbă germană, în vederea înscrierii copiilor în clasa pregătitoare, în anul școlar 2022-2023
 •  Programa orientativă pentru testarea cunoștințelor de limbă germană:

  • Orientarea în spațiu,
  • Culori
  • Numerele 1-10
  • Jucării
  • Familia
  • Părţile corpului
  • Alimentele
  • Fructe și legume
  • Anotimpurile
  • Animale (domestice, sălbatice, păsări de curte, zoo)
  • Articole de îmbrăcăminte și încălțăminte
  • Mobilier
  • Obiecte din mediul înconjurător 
  • Rechizite

  Testarea constă în două probe: proba practică (14 mai 2022) și proba orală

  Proba practică se va desfăşura în 14 mai 2022 la ora 10.00. Copiii vor intra la testare, în ordine alfabetică conform programării pe intervale orare afișate la avizierul școlii și pe site-ul școlii www.scoala18sibiu.ro. Copiii vor fi prezenți în fața școlii cu 10 minute înaintea orei programate având la ei un penar care să conțină: creion, gumă de șters, set culori. Aceștia vor fi preluați de un cadru didactic și conduși în sala de examinare. Părinții nu au acces în incinta școlii. Rezultatele testării cunoștințelor de limbă germană se vor afișa în ziua finalizării testării tuturor copiilor înscriși. Conform planului de școlarizare se vor admite 22 candidați.

  NU SE ADMIT CONTESTAȚII!!!

Nu există posibilitatea organizării programului „Școală după școală” în unitate.

Program de înscriere:

Etapa I : în perioada 11 APRILIE 2022 – 10 MAI 2022

Luni-joi în intervalul orar 800 -1800

Vineri în intervalul orar 800 -1700

Telefon: 0269 / 223462

Acte necesare:

 • Cerere tip de înscriere în clasa pregătitoare (se completează la unitatea școlară)
 • Copie și original după actul de identitate a părintelui/tutorelui legal (părinții divorțati depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului)
 • Certificatul de naștere a copilului - copie și original
 • Recomandarea de la grădinița frecventată sau  evaluarea eliberată de CJRAE (unde este cazul).
 • Părinții divorțați depun la înscriere dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului.
 • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul)

Cererile de înscriere (Cerere de înscriere Etapa I) în clasa pregătitoare se completează la unitatea de învățământ. În situația completării online a cererii de înscriere se va transmite unității de învățământ declarația – tip pe proprie răspundere (Anexa 3) împreună cu documentele justificative, validarea făcându-se la unitatea de de învățământ.

Părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2022 inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2022-2023. (conf. Art.5)

Părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2022  inclusiv, și care au frecventat grădinița vor solicita în scris o recomandare eliberată de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar. (Anexa 1) la prezenta metodologie.

Părinții, care doresc înscrierea copiilor în clasa pregătitoare dar nu au frecventat grădinița sau cei care s-au întors din străinătate, în perioada prevăzută de calendarul înscrierii în învățământul primar, vor solicita în scris o evaluare a dezvoltării copilului efectuată de CJRAE Sibiu (Art. 7 la prezenta metodologie) pe baza unei programări telefonice.

Potrivit metodologiei, au prioritate copiii care sunt în circumscripția școlii, adică locuiesc pe străzile arondate școlii (prin domiciliu se înțelege inclusiv reședință). În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinții care au domiciliul în afara circumscripției școlare, este mai mare decât numărul de locuri rămase neocupate, unitatea de învățământ va aplica criterii de departajare generale și specifice.

Criterii generale și specifice de departajare pentru înscrierea în clasa pregătitoare anul școlar 2022-2023

TELVERDE 0 800 816 269 - Program de funcționare: luni-joi 8.00-16.30, vineri 8.00-14.00, în perioada 11 aprilie – 10 iunie 2022

Afișarea candidaților admiși și a locurilor rămase libere după Etapa I : 27 MAI 2022

Submenu

nach oben