You are here: Home > Înscriere clasa pregătitoare an școlar 2023-2024

ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024

 • Pentru anul școlar 2023-2024 înscrierea în învățământul primar se realizează în baza O.M.E. Nr. 3.445/2022 și O.M.E. Nr. 3.704/2023.

 • Numărul de clase pregătitoare alocate pentru anul școlar 2023-2024:

Secția română – 4 clase respectiv  88  locuri

Secția germană – 1 clasă respectiv  22 locuri 

Clasele pregătitoare secția română (An școlar 2023-2024)

 

Verificarea cunoștințelor de limba germană pentru clasa pregătitoare

PROGRAMA ORIENTATIVĂ

 • ORIENTAREA ÎN SPAȚIU
 • CULORI
 • NUMERE 1 – 10
 • JUCĂRII
 • FAMILIA
 • PĂRȚILE CORPULUI
 • ALIMENTELE
 • FRUCTE, LEGUME
 • ANOTIMPURILE
 • ANIMALELE (DOMESTICE, SĂLBATICE, PĂSĂRI DE CURTE, ZOO)
 • ARTICOLE DE ÎMBRĂCĂMINTE ȘI ÎNCĂLȚĂMINTE
 • MOBILIER
 • OBIECTELE DIN MEDIU ÎNCONJURĂTOR
 • RECHIZITE

Având în vedere faptul că numărul solicitărilor pentru înscrierea în clasa pregătitoare cu predare în limba germană depășește numărul de locuri alocate școlii noastre pentru anul școlar 2023 – 2024, părinții/ tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali ai copiilor înscriși pentru clasa pregătitoare cu predare în limba germană maternă vor fi informați telefonic / prin afișare la avizier și pe pagina web a școlii, cu privire la graficul de desfășurare a celor două probe / distribuirea copiilor pe grupe / ore.

Desfășurarea verificării cunoștințelor de limbă germană maternă se va realiza prin intermediul celor 2 probe: proba de înțelegere a mesajului transmis în limba germană (Maldiktat) și Proba orală.

Proba practică (Maldiktat) se va desfășura sâmbătă 10 iunie 2023 ora 9.00.

Planificare probă practică

Proba orală se va desfășura sâmbătă 10 iunie 2023 începând cu ora 11.00 conform planificării.

Planificare probă orală

Candidații trebuie să se prezinte la școală cu 10 minute înaintea orei programate pentru testare.

Atenție: fiecare copil se va prezenta la proba de Maldiktat cu un penar echipat cu set creioane colorate, creion, gumă de șters.

PĂRINȚII NU AU ACCES ÎN INCINTA ȘCOLII.

NU SE ADMIT CONTESTAȚII!!!

Rezultatele vor fi afișate anonimizat, cu coduri, la finalul celor două probe.

REZULTATELE preșcolarilor carea au susținut proba de verificare de limba germană în vederea înscrierii în clasa gregătitoare (An școlar 2023-2024)

Pentru înscrierea la secţia germană în unităţile de învăţământ din județ, I.S.J. Sibiu nu a alocat circumscripţii şcolare.

Program de înscriere:

 • Etapa I : în perioada 03 MAI 2023 - 12 IUNIE 2023
 • Luni-joi în intervalul orar  800-1800
 • Vineri în intervalul orar     800-1700
 • Cererile de înscriere în clasa pregătitoare se completează la unitatea de învățământ. În situația completării online a cererii de înscriere se va transmite unității de învățământ declarația – tip pe proprie răspundere (Anexa 3) împreună cu documentele justificative, validarea făcându-se fizic la unitatea de de învățământ.
 • Afișarea  candidaților înmatriculați și a locurilor rămase libere după  Etapa I: 12 iunie 2023. 

Etapa a II-a : în perioada  13 iunie 2023- 16 iunie 2023

Pentru etapa a II-a de înscriere prevăzută în calendar, Școala Gimnazială nr.18 Sibiu nu are locuri libere. 

 • Afișarea listelor finale ale copiilor înscriși la clasa pregătitoare  19 iunie-10 iulie 2023
 • Soluționarea cererilor părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ 01 septembrie 2023 - 08 septembrie 2023
 • Procedură privind modul de constituire a formaţiunilor de elevi
 • Aplicația informatică nu permite înscrierea la mai multe unități de învățământ.

Acte necesare:

 1. Cerere tip de înscriere în clasa pregătitoare (se completează la unitatea școlară)
 2. Copie și original după actul de identitate a părintelui/tutorelui legal (părinții divorțati depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului)
 3. Certificatul de naștere a copilului- copie și original
 4. Recomandarea de la grădinița frecventată  sau  evaluarea eliberată de CJRAE
 5. Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul)

Alte informații:

nach oben