ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025

Secția română – 3 clase respectiv  66  locuri

Secția germană – 1 clasă respectiv  22 locuri 

Pentru înscrierea la secţia germană în unităţile de învăţământ din județ, I.S.J. Sibiu nu a alocat circumscripţii şcolare.   

Program de înscriere:

Etapa a II-a: în perioada  31 MAI 2024 - 7 IUNIE 2024

Acte necesare:

  1. Cerere tip de înscriere în clasa pregătitoare 
  2. Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal (părinții divorțati depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului)
  3. Certificatul de naștere al copilului- copie și original
  4. Recomandarea de la grădinița frecventată  sau  evaluarea eliberată de CJRAE(acolo unde este cazul)
  5. Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul)

Alte informații:

Părinții/ tutorii legal instituiți/reprezentanții legali și alte persoane interesate pot obține, gratuit, informații referitoare la înscrierea copiilor în învățământul primar la numărul de telefon:

                         TELVERDE 0 800 816 269

Program de funcționare: luni-joi 8.00-16.30, vineri 8.00-14.00