You are here: Home > Școala în pandemie

MĂSURI SANITARE ȘI DE PROTECȚIE în unitățile de învățământ preuniversitar/conexe în perioada pandemiei de COVID-19

 1. Măsuri de organizare a spațiilor, a accesului în unitățile de învățământ preuniversitar/conexe și a programului școlar, în contextul epidemiologic al infecției cu SARS-CoV-2
 2. Organizarea spațiilor pentru asigurarea distanțării fizice: La intrarea în școală și pe coridoare, precum și la intrarea în fiecare clasă vor fi așezate dispensere/flacoane cu soluție dezinfectantă pentru mâini. Ușile vor fi menținute deschise, dacă este posibil, pentru a evita punctele de contact.
 3. Este interzis schimbul de obiecte personale;
 4. Va fi asigurată aerisirea claselor înainte de sosirea elevilor, prin deschiderea ferestrelor timp de minimum 30 de minute, apoi în timpul pauzelor minimum 10 minute și la finalul zilei, precum și păstrarea ferestrelor deschise ori de câte ori este posibil;
 5. Elevii și personalul didactic/didactic auxiliar/nedidactic vor purta obligatoriu mască în unitatea de învățământ; se recomandă ferm purtarea măștii de uz medical însă se admit măști de tip textil care să asigure acoperirea orificiilor nazale și a gurii; sunt interzise orice alte dispozitive care înlocuiesc măștile, cu excepția vizierelor care sunt permise doar pentru cadrele didactice din învățământul special;
 6. Accesul persoanelor care nu au calitatea de elev sau angajat al unității de învățământ (părinți, alți însoțitori) va fi interzis, în afara cazurilor excepționale, pentru care este necesară aprobarea conducerii unității de învățământ. Părinții/Însoțitorii copiilor cu cerințe educaționale speciale și dizabilități au acces în unitatea de învățământ, cu respectarea normelor de protecție sanitară necesare.

Conform Ordinului comun al Ministerului Educaţiei (Nr. 5.338 din 1 octombrie 2021) şi al Ministerului Sănătăţii (Nr. 1.082 din 1 octombrie 2021) completat cu Ordinul comun nr. 5.558/2.389/2021 (din 5 noiembrie 2021pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, scenariul de funcţionare a unităţilor şcolare din municipiul Sibiu se va schimba în funcție de următoarele situații:

ART.2    (1)  Scenariul de funcţionare al unităţii/instituţiei de învăţământ pe parcursul anului şcolar/universitar se va actualiza în funcție de cazurile confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2  într-o clasă/grupă /unitate de învățământ/conexă.

Scenariul 1

Participarea zilnică cu prezență fizică a tuturor antepreșcolarilor, preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie                                

indiferent de rata de incidență cumulată, cu respectarea tuturor normelor de prevenire a răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, până la suspendarea cursurilor cu prezență fizică, pe baza cazurilor confirmate în grupă/clasă/unitate de învățământ/conexă

Scenariul 2

Participarea zilnică, în sistem online a  elevilor         

Cu aplicarea dispozițiilor art. 6, în funcție de cazurile confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2  într-o clasă/grupă/unitate de învățământ/conexă, respectiv suspendarea cursurilor cu prezență fizică la nivelul grupei/clasei/unității de învățământ/conexe  

 

ART.3 (1)

(1) Începând cu data de 8 noiembrie 2021, reluarea cursurilor cu prezența fizică se realizează pentru toate unitățile de învățământ preuniversitar în cadrul cărora un procent de minimum 60% din personal este vaccinat.

(2) Începând cu data de 8 noiembrie 2021, reluarea cursurilor se face în regim online pentru toate unitățile de învățământ preuniversitar în cadrul cărora un procent mai mic de 60% din personal este vaccinat.

(3) Consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar emit decizia privind modalitatea de reluare a cursurilor, în conformitate cu alin. (1) și (2), cu informarea inspectoratelor școlare județene/ISMB.

(4) Trecerea de la scenariul online la scenariul cu prezență fizică se face prin decizia consiliilor de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar, cu informarea inspectoratelor școlare județene/ISMB, în situația atingerii procentului de 60% menționat la alin. (1).

(5) Decizia prevăzută la alin. (4) se ia prin raportare la fiecare zi de vineri, conform situației privind personalul vaccinat, publicată și actualizată săptămânal pe site-ul inspectoratului școlar județean/ISMB.

ART.3 (5)  Este permisă organizarea simulărilor examenelor naţionale,  cu prezenţa fizică, în unităţile de învăţământ din localităţile în care nu este declarată starea de carantină la nivelul localităţii, sub condiţia asigurării stricte a normelor de prevenire a îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, respectiv distanţare corectă, igienizarea mâinilor şi purtarea obligatorie a măştii.

SUSPENDAREA CURSURILOR CU PREZENŢĂ FIZICĂ

ART. 6 (1) Suspendarea cursurilor cu prezență fizică în unitățile de învățământ preuniversitar/conexe se  dispune, în condițiile art. 2 și art. 3, pentru o perioada de 14 zile la apariţia unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o grupă de învățământ antepreșcolar/preșcolar sau clasă de învățământ primar, gimnazial, liceal, profesional şi postliceal.  

 (2) La data suspendării cursurilor pentru 50% din totalul grupelor/claselor, se suspendă activitatea cu prezența fizică la nivelul întregii unități de învățământ, pentru o perioada de 14 zile. Măsura suspendării la nivelul unității de învățământ este dispusă prin hotărârea CJSU/CMBSU, la propunerea conducerii unității de învățământ/instituției conexe, cu avizul ISJ/ISMB și al  DSP/DSPMB.

(3) În situaţia în care în aceeaşi sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile cu prezență fizică pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2.

(4)Elevii din schimbul următor continuă cursurile cu prezență fizică după o dezinfectare prealabilă a sălii de clasă.

(5)Cursurile pentru grupa/clasa suspendată se pot relua cu prezență fizică începand cu a 8-a zi  de la data confirmării cazului pozitiv, pentru elevii care prezintă rezultatul certificat  negativ al testului antigen rapid sau RT-PCR realizat în ultimele 24 de ore.

(6) Elevii care nu prezintă rezultatul certificat negativ al unui test antigen rapid sau Rt-PCR, reiau cursurile cu prezență fizică dupa 14 zile de la suspendarea acestora.

 (7) Prin excepție de la prevederile alin (1), elevii claselor VII- XII/XIII,  vaccinati împotriva virusului SARS-CoV-2, pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare precum și elevii care au fost confirmati pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile dar pentru care au trecut mai mult de 14 zile de la data testului pozitiv,  pot continua cursurile cu prezența fizică.

ABSENTAREA DE LA CURSURI CU PREZENŢĂ FIZICĂ

 ART. 8

(3)  Nu se vor prezenta la cursuri în unitatea de învățământ/instituția de învățământ:

 1. cei confirmaţi cu infecţie cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada de izolare la domiciliu;
 2. cei care sunt declaraţi contacţi directi cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2 și se află  în carantină la domiciliu/carantină instituţionalizată.
 3. cei care  au fost testați și asteaptă rezultatele sau locuiesc cu o persoană care prezintă simptome, care a fost testată și care asteaptă rezultatele.

(4) În situațiile prevăzute la alin. (3), dacă starea de sănătate le permite, elevii/studenții/personalul didactic pot continua activitatea didactică în sistem on-line sau vor fi scutiți medical și vor recupera ulterior.

ORELE DE EDUCAŢIE FIZICĂ

Art. 3 (8) Este permisă desfășurarea orelor de educație fizică în săli de sport/spații interioare, fără obligativitatea purtării măștii de protecție, în condițiile în care rata de incidență cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mică de 2/1000. La o rată de incidență mai mare de 2/1000, orele de educație fizică se pot desfășura doar în spații deschise, fără obligativitatea purtării măștii de protecție. 

 • este recomandată desfășurarea orelor de educație fizică în exterior;
 • orele de educație fizică efectuate în sala de sport trebuie limitate la activități sportive care nu presupun efort intens, cu asigurarea obligatorie a distanței fizice maxim posibile și a unei aerisiri permanente;
 • pentru desfășurarea orelor de educație fizică, elevii vor fi instruiți ca pe tot parcursul activității să nu își atingă fața, gura, ochii sau nasul cu mâinile neigienizate;
 • la începerea și la finalul orelor de educație fizică, toți elevii trebuie să respecte normele de igienă a mâinilor;
 • se vor efectua curățenia, dezinfecția și aerisirea sălii de sport după fiecare grupă de elevi.

MĂSURI STABILITE

 • Intrarea elevilor în curtea școlii se va face prin curtea școlii pe ambele porți situate în Strada Rusciorului.
 • Accesul în clădire va fi posibil folosind intrările elevilor A și B.
 • Intrările și ieșirile vor fi semnalizate corespunzător și igienizate în mod regulat.
 • La intrarea în școală, elevii vor avea covorașe cu dezinfectant.
 • Vor fi asigurate substanţe dezinfectante pentru mâini și măști de protecţie, pentru fiecare persoană.
 • Deplasarea elevilor în interiorul unității este limitată prin alocarea aceleiași săli unei clase de elevi, iar profesorii vor schimba sala de predare, după principiul “1 clasă de elevi = 1 sală”.
 • Elevii din clasele de la ciclul primar vor fi însoțiți de către cadrul didactic de la accesul în unitatea de învățământ până în sala de clasă și apoi, după finalizarea activităților, vor fi conduși până la ieșire.
 • Profesorii pentru învăţământ primar vor supraveghea elevii în intervalul pauzei.
 • Se va păstra distanţa de aproximativ 1 metru între cei prezenţi.
 • Se vor purta măști de protecţie pe tot parcursul desfășurării activităţilor.
 • Se vor respecta pauzele destinate aerisirii sălilor de clasă (min. 10 minute).
 • Este obligatorie respectarea măsurilor de protecție stabilite și comunicate.
nach oben