You are here: Home > Burse școlare

REFERITOR LA BURSELE ȘCOLARE:

Conform Legii 198/2023 a învățământului preuniversitare, ce va fi aplicată din data de 3 septembrie 2023, valoarea minimă a burselor școlare se va stabili printr-un ordin al ministrului educației, la propunerea Consiliului Național pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar (CNFÎP). Valoarea acestora era stabilită până acum de Guvern. De asemenea, bursele școlare au fost reorganizate și vor fi de 5 feluri, dar dispar bursele de studiu și cele de performanță așa cum erau până acum.

Ministerul Educației a stabilit pentru anul școlar 2023-2024 valorile acestora după cum urmează:

 • bursă de merit – 450 de lei/lună (față de 200 de lei/lună cât a fost până acum);
 • bursă socială – 300 de lei/lună (față de 200 de lei/lună cât a fost până acum);

  Au drept la bursă socială, elevii proveniți din familii care beneficiază de venit minim de incluziune conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune.

  Bursa socială se acordă în baza deciziei de stabilire a dreptului la ajutor de incluziune a familiei elevului. Acordarea dreptului se face în urma comunicării de către agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, a listei elevilor care frecventează învățământul cu frecvență, proveniți din familii beneficiare de ajutor de incluziune, în luna anterioară celei de raportare a listei.

  Bursele sociale se acordă în baza unor condiții privind venitul mediu net pe membru de familie, supus impozitului pe venit, conform metodologiei-cadru. Se acordă pentru toți elevii care se încadrează în criteriile și condițiile stabilite prin metodologia-cadru.

 • bursă tehnologică – 300 de lei/lună (față de 200 de lei/lună cât a fost până acum și își schimbă denumirea, pentru că această bursă tehnologică este, de fapt, vechea bursă profesională. Rămâne însă, în continuare, o formă de stimulare a elevilor care urmează învățământul tehnologic în condițiile metodologiei cadru).
 • Bursele sociale și/sau bursele tehnologice se pot cumula cu orice tip de bursă.
 • Două burse noi din anul școlar 2023-2024

  Prin noua lege a învățământului au fost introduse bursele de excelență olimpică I și II.

  • Bursa de excelență olimpică I se acordă elevilor care obțin premiile I, II, III și mențiune la olimpiadele școlare internaționale, campionate sportive școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației ori la Jocurile Olimpice în parteneriat cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

   Cuantumul lunar al burselor de excelență olimpică I/ internațională și II/națională este diferențiat în funcție de nivelul distincției obținute, după cum urmează:

   • Pentru locul I, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la data acordării acesteia; (n. red acesta este în valoare de 3000 de leide la 1 ianuarie 2023)
   • Pentru locul al II-lea, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul a 75% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată la data acordării acesteia; (n. red 2250 de lei, de la 1 ianuarie 2023)
   • Pentru locul al III-lea, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul a 50% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată la data acordării acesteia; (n. red 1500 de lei, de la 1 ianuarie 2023)
   • Pentru mențiune, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic internațional reprezintă echivalentul a 25% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată la data acordării acesteia; (n. red 750 de lei, de la 1 ianuarie 2023)
  • Bursa de excelență olimpică II se acordă elevilor care obțin premiile I, II, III și mențiune la olimpiadele școlare naționale organizate și finanțate de Ministerul Educației.

   Bursele de excelență olimpică II se acordă lunar elevilor de gimnaziu și liceu, pe întreaga durată a anului școlar următor obținerii distincției. Prin excepție, elevii din ultimul an de studii liceale primesc un premiu în cuantum egal cu valoarea cumulată a bursei pentru un an școlar.

   Bursa de excelență olimpică II/națională este în cuantum de 700 lei/lună și poate fi actualizat, anual, prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Educației, la propunerea CNFÎP.

    
  • Elevul care nu a obținut media 10 la purtare la finalul anului școlar pierde bursa de merit în anul școlar următor.
  •  Un alt tip de bursă se introduce, cea pentru mamele minore reintegrate într-o unitate de învățământ, în cuantum de 700 de lei pe lună pe perioada desfășurării activităților didactice, cu condiția frecventării orelor de curs.
  •  Sumele alocate pentru bursele elevilor sunt neimpozabile și nu sunt luate în considerare la calculul venitului mediu net lunar pe membru de familie, necesar pentru obținerea venitului minim garantat, precum și pentru alte beneficii sociale.

    

nach oben