Plan de Dezvoltare Instituțională 2021-2025

Plan Managerial 2023-2024

Regulamentul intern (an școlar 2023-2024)

Regulamentul de organizare și funcționare (an școlar 2023-2024)

Regulament de folosire a curților și terenurilor de sport din incinta școlii (an școlar 2023-2024)

Statutul elevului

Tematica consiliului de administrație (an școlar 2023-2024)

Tematica consiliului profesoral (an școlar 2023-2024)

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE pentru anul școlar 2023-2024 este format din:

Președinte: Tănasie Rodica, director;

Membri:
Rusu Horațiu Adrian, director adjunct;
Butoi Liana, cadru didactic, minorități;
Coman Teodora, cadru didactic;
Opriș Cristina, personal didactic auxiliar;
Mureșan Diana, reprezentant al Consiliului local Sibiu;
Mezei Paul, reprezentant al Consiliului local Sibiu;
Scorțescu Anca, reprezentant al Primăriei Sibiu;
Muntean Filon, reprezentant al părinților — președinte Comitet de părinți;
Albu Andreea, reprezentant al părinților — vicepreședinte Comitet de părinți;
Barbu Cosmin, reprezentant al părinților — vicepreședinte Comitet de părinți.

Statut de observatori:
Holirca Gabriela, reprezentant SIP
Girigan Marius-Adrian, reprezentant al Federației Naționale a Părinților EDUPART
Secretar: Prodea Cristina