Mobilitatea cadrelor didactice

 

Etapele de mobilitate se desfășoară conform OME Nr.6877/2023 privind Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2024—2025

Condiții specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în
etapele de mobilitate a personalului didactic pentru anul 2024-2025