ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2023-2024

Secția română – 4 clase respectiv  88  locuri

Secția germană – 1 clasă respectiv  22 locuri 

Clasele pregătitoare secția română (An școlar 2023-2024)

 

Verificarea cunoștințelor de limba germană pentru clasa pregătitoare

PROGRAMA ORIENTATIVĂ

Având în vedere faptul că numărul solicitărilor pentru înscrierea în clasa pregătitoare cu predare în limba germană depășește numărul de locuri alocate școlii noastre pentru anul școlar 2023 – 2024, părinții/ tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali ai copiilor înscriși pentru clasa pregătitoare cu predare în limba germană maternă vor fi informați telefonic / prin afișare la avizier și pe pagina web a școlii, cu privire la graficul de desfășurare a celor două probe / distribuirea copiilor pe grupe / ore.

Desfășurarea verificării cunoștințelor de limbă germană maternă se va realiza prin intermediul celor 2 probe: proba de înțelegere a mesajului transmis în limba germană (Maldiktat) și Proba orală.

Proba practică (Maldiktat) se va desfășura sâmbătă 10 iunie 2023 ora 9.00.

Planificare probă practică

Proba orală se va desfășura sâmbătă 10 iunie 2023 începând cu ora 11.00 conform planificării.

Planificare probă orală

Candidații trebuie să se prezinte la școală cu 10 minute înaintea orei programate pentru testare.

Atenție: fiecare copil se va prezenta la proba de Maldiktat cu un penar echipat cu set creioane colorate, creion, gumă de șters.

PĂRINȚII NU AU ACCES ÎN INCINTA ȘCOLII.

NU SE ADMIT CONTESTAȚII!!!

Rezultatele vor fi afișate anonimizat, cu coduri, la finalul celor două probe.

REZULTATELE preșcolarilor carea au susținut proba de verificare de limba germană în vederea înscrierii în clasa gregătitoare (An școlar 2023-2024)

Pentru înscrierea la secţia germană în unităţile de învăţământ din județ, I.S.J. Sibiu nu a alocat circumscripţii şcolare.

Program de înscriere:

Etapa a II-a : în perioada  13 iunie 2023- 16 iunie 2023

Pentru etapa a II-a de înscriere prevăzută în calendar, Școala Gimnazială nr.18 Sibiu nu are locuri libere. 

Acte necesare:

  1. Cerere tip de înscriere în clasa pregătitoare (se completează la unitatea școlară)
  2. Copie și original după actul de identitate a părintelui/tutorelui legal (părinții divorțati depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului)
  3. Certificatul de naștere a copilului- copie și original
  4. Recomandarea de la grădinița frecventată  sau  evaluarea eliberată de CJRAE
  5. Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul)

Alte informații: