You are here: Home > Înscriere clasa pregătitoare an școlar 2024-2025

ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2024-2025

 • Pentru anul școlar 2024-2025 înscrierea în învățământul primar se realizează în baza O.M.E. Nr. 4019/15.03.2024- Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2024-2025.

 • Numărul de clase pregătitoare alocate pentru anul școlar 2024-2025:

Secția română – 3 clase respectiv  66  locuri

Secția germană – 1 clasă respectiv  22 locuri 

Pentru înscrierea la secţia germană în unităţile de învăţământ din județ, I.S.J. Sibiu nu a alocat circumscripţii şcolare.   

 • Nu există posibilitatea organizării programului „Școală după școală” în unitate. Program în 2 schimburi.
 • Circumscripția școlii 

Program de înscriere:

 • Etapa I: în perioada 11 APRILIE 2024 - 14 MAI 2024
 • Luni-joi în intervalul orar 800-1800
 • Vineri în intervalul orar     800-1700
 • Cererile de înscriere în clasa pregătitoare se completează la unitatea de învățământ. În situația completării online a cererii de înscriere se va transmite unității de învățământ declarația – tip pe proprie răspundere (Anexa 3) împreună cu documentele justificative, validarea făcându-se fizic la unitatea  de învățământ.
 • Aplicația informatică nu permite înscrierea la mai multe unități de învățământ.
 • Afișarea  candidaților înmatriculați și a locurilor rămase libere după  Etapa I: 29 MAI 2024. 
 • Numărul de clase pregătitoare constituite pentru anul școlar 2024-2025:
 • Secția română – 4 clase respectiv  84  locuri

  Secția germană – 1 clasă respectiv  23 locuri 

 • LISTA COPIILOR ADMIȘI AN ȘCOLAR 2024-2025
 • Locuri rămase libere după Etapa I de înscriere 

Etapa a II-a: în perioada  31 MAI 2024 - 7 IUNIE 2024

 • Afișarea listelor finale ale copiilor înscriși la clasa pregătitoare  21 IUNIE 2024
 • Soluționarea cererilor părinților/ tutorilor legal instituiți/ reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ 02 septembrie - 06 septembrie 2024

Acte necesare:

 1. Cerere tip de înscriere în clasa pregătitoare 
 2. Copie și original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal (părinții divorțati depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului)
 3. Certificatul de naștere al copilului- copie și original
 4. Recomandarea de la grădinița frecventată  sau  evaluarea eliberată de CJRAE(acolo unde este cazul)
 5. Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/sau specifice (acolo unde este cazul)

Alte informații:

 • Părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2024 inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2024-2025. (conf. Art.5)
 • Părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada  1 septembrie - 31 decembrie 2024 inclusiv, și care au frecventat grădinița vor solicita în scris o recomandare eliberată de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar. (Anexa 1 la prezenta metodologie)
 • Părinții, care doresc înscrierea copiilor în clasa pregătitoare dar nu au frecventat grădinița sau cei care s-au întors din străinătate, în perioada prevăzută de calendarul înscrierii în învățământul primar, vor solicita în scris o evaluare a dezvoltării copilului efectuată de CJRAE Sibiu. (Art. 7 la prezenta metodologie)
 • Potrivit metodologiei, au prioritate copiii care sunt în circumscripția școlii, adică locuiesc pe străzile arondate școlii (prin domiciliu se înțelege inclusiv reședință). În cazul în care numărul cererilor de înscriere primite de la părinții care au domiciliul în afara circumscripției școlare, este mai mare decât numărul de locuri rămase neocupate, unitatea de învățământ va aplica criterii de departajare generale și specifice.
 • Criterii de departajare generale și specifice
 • Repartizare clase pregătitoare 2024-2025:

  Procedură privind modul de constituire a formaţiunilor de elevi

  Repartizarea cadrelor didactice se va realiza de către Consiliul de Administrație doar după ce vom avea încadrarea completă pe posturi cu personal didactic necesar.

  Repartizarea elevilor și cadrelor didactice va avea loc în data de 02.09.2024 ora _____ . 
 • IMPORTANT

Părinții/ tutorii legal instituiți/reprezentanții legali și alte persoane interesate pot obține, gratuit, informații referitoare la înscrierea copiilor în învățământul primar la numărul de telefon:

                         TELVERDE 0 800 816 269

Program de funcționare: luni-joi 8.00-16.30, vineri 8.00-14.00

Submenu

nach oben