You are here: Home > Evaluarea Națională clasa a VIII-a

 Evaluarea Națională a elevilor de clasa a VIII-a 

 

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII) reprezintă modalitatea de evaluare externă sumativă a competențelor dobândite pe parcursul învățământului gimnazial. Examenul se desfășoară, anual, într-o singură sesiune. Atât candidații proveniți din învățământul de stat, cât și cei din învățământul particular au dreptul sa susțină examenul fără taxă.

Evaluarea Națională pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII 2023) se va desfășura în perioada 19 iunie - 4 iulie 2023

Rezultatele finale la Evaluarea Națională după contestații

Rezultatele inițiale vor fi afișate miercuri, 28 iunie, până la ora 14:00. Contestațiile pot fi depuse la centrele de examen sau transmise prin mijloace electronice, în zilele de 28 iunie (în intervalul orar 16:00 - 19:00) și 29 iunie (în intervalul orar 8:00 - 12:00).

Rezultatele inițiale la Evaluarea Națională

Candidații care depun/transmit contestațiile completează, semnează și depun/transmit și o declarație-tip în care se menționează că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere. Documentele sunt semnate și de către părinții/reprezentanții legali ai candidaților minori.

Conform anexei la Ordinul Ministrului Educației nr.5241/31.08.2022,a art.22 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru elevii clasei a VIII-a și a art.17 din Procedura nr.27897/22.05.2023 privind atribuțiile membrilor comisiilor din CEX,CZE_EVNAT_BAC_2023, contestațiile la EvaluareaNațională 2023 se depun în centrele de examen. Acestea se pot transmite și în format electronic pe adresa de e-mail: scoala18sb@yahoo.com, în data de:

-28.06.2023 (Miercuri), în intervalul orar 16,00-19,00

-29.06.2023 (Joi), în intervalul orar 8,00–12,00

Cerere contestație Evaluare Națională 2023

Rezultatele finale vor fi afișate marți, 4 iulie.

 

nach oben