You are here: Home > Informații publice

Plan de Dezvoltare Instituțională 2021-2025

Plan Managerial 2022-2023

Regulamentul intern (an școlar 2022-2023)

Regulamentul de organizare și funcționare (an școlar 2022-2023)

Regulament de folosire a curților și terenurilor de sport din incinta școlii (an școlar 2022-2023)

Statutul elevului

    • TEMATICA ORIENTATIVĂ A CONSILIULUI PROFESORAL ȘI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Tematica consiliului de administrație (an școlar 2022-2023)

Tematica consiliului profesoral (an școlar 2022-2023)

    • COMPONENȚA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE (AN ȘCOLAR 2022-2023)

Președinteprof. TĂNASIE RODICA – director

Membri: prof. RUSU HORAȚIU ADRIAN – director adjunct

prof. COMAN TEODORA – reprezentant al cadrelor didactice

prof. PRODEA CRISTINA – reprezentant al cadrelor didactice

d-na SCORȚESCU ANCA – Consilier juridic - reprezentant al Primarului Municipiului Sibiu

d-na MUREȘAN MARIA DIANA – Consilier local - reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu

d-nul MEZEI PAUL CONSTANTIN – Consilier local - reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu

d-na CRISTEA GABRIELA – reprezentant al părinţilor

d-l SERFOZO FRANCISC EMIL  – reprezentant al părinţilor

prof.înv.primar HOLIRCA GABRIELA – reprezentant S.I.P.

SECRETAR: prof.înv.primar CÎMPEAN SIMONA

 

 

Submenu

nach oben