Istoricul școlii

Construirea şcolii a început în primăvara anului 1963, lucrarea încheindu-se în acelaşi an pe teritoriul unde, până în anul 1910, a funcționat o cazarmă a husarilor iar după aceea, chiar pe teritoriul şcolii, au fost grajduri şi curtea în care se ţineau căruţele serviciului de salubritate a oraşului.

Terenul şcolii a fost amenajat aşa cum se vede și astăzi, devenind o curte frumoasă, în care se înalţă clădirea instituției, ocupând o suprafaţă de 1 hectar şi 7.247 metri pătraţi. În faţa şcolii, împrejmuită cu gard, se află o grădină de flori, întreţinută de elevii şcolii. Așadar, dimensiunea ambientală și peisagistică a evoluat substanțial, cu impact pozitiv asupra stării de bine a elevilor, în concordanță cu educația ecologică.

Ridicarea şcolii a fost o necesitate, întrucât în acest cartier periferic al Sibiului, unul din cele mai vechi din municipiul de pe malul Cibinului, cunoscut sub numele de „Terezianum”, au fost construite începând cu anul 1959 numeroase blocuri de locuinţe, care adăposteau în cele peste 1200 de apartamente și familii cu mulți copii. Școala este chemată, aşadar, să fie o mică „Alma mater” a copiilor populaţiei de naţionalitate română şi germană din zona arondată.

Incinta şcolii are parter, două etaje și cuprinde 25 săli de clasă,  cabinetele de informatică și limbi moderne, CDI, cabinet de asistență psihologică, o sală profesorală, patru birouri: două pentru director/director adjunct, două pentru secretariat și contabilitate, şi două cabinete medicale: pediatrie şi stomatologie.

Încălzirea este asigurată de centrala termică proprie, dată în folosinţă în anul 2013. Școala dispune, de asemenea, de  instalaţii de apă cu panouri solare şi electrică, în condiții de funcționare și siguranță corespunzătoare.

Școala a intrat într-un program de reabilitare, modernizare, extindere și dotare declarat admis în data de 19.04.2011, încadrat în Programul operațional regional 2007-2013, Axa Prioritară 3 – „Îmbunătățirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenție 3.4 – „Reabilitarea/modernizarea/dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale preuniversitare, universitare și a infrastructurii pentru formarea profesională continuă”. Extinderea școlii a fost o necesitate, deoarece, potrivit statisticilor efectuate în zona arondată școlii, s-a estimat creșterea numărului de copii prin construcția cartierelor „Tineretului” și „Calea Șurii Mari”. Dotarea materială și tehnologică, accesul la internet au determinat o upgradare a activităților didactice, contribuind la caracterul lor dinamic, atractiv și interactive. De altfel, condițiile foarte bune de învățare constituie un factor determinant pentru cererea părinților de a-și înscrie părinții la școala noastră.

 Şcoala avea stabilit programul de funcţionare într-un singur schimb, în concordanţă cu posibilităţile şi cerinţele învăţământului. Datorită numărului mare de elevi, care s-a orientat spre școala noastră, la ora actuală suntem nevoiți să ne desfășurăm activitatea didactică în două schimburi. Cererea deosebit de crescută a părinților de a-și înscrie copiii la Școala gimnazială nr. 18 se datorează unui praxis educativ de calitate, profesionalismului cadrelor didactice care au influențat direct creșterea prestigiului instituțional al școlii în comunitate, precum și performanțelor deosebite ale elevilor la concursuri și olimpiade școlare. De altfel, meritele școlii au fost diseminate și în media locală: olimpiade, absolvenții de 10 premiați de Primăria Sibiu (Sasu Sabina, Oleksik Vlad, Brădean Raluca - 2019) și absolventa de nota 10 la Evaluarea Națională (iunie 2020) - Brădean Raluca. În anul școlar 2020-2021, a fost amenajată zona verde din fața școlii, unde elevii au posibilitatea să desfășoare diferite activități educative sau cu scop recreativ în aer liber.

Cultura organizațională și profesională întâlnită în şcoala noastră presupune o aleasă ţinută morală, disponibilitate pentru acceptarea schimbării şi respectarea unui cod deontologic specific. Se  remarcă o pregătire continuă a resurselor umane, adaptabilitate, creativitate, caracter „altruist”, de „serviciu social”, adecvat nevoilor şi intereselor unor „clienţi” clar identificaţi  (elevi, profesori, părinţi). Dimensiunea internațională a educației s-a concretizat în proiectul Erasmus+KA2, Under the same sky, coordonat de școala noastră, pe perioada 2017-2019, cu implicarea unor parteneri educaționali din 5 țări: Turcia, Polonia, Slovacia, Macedonia și Letonia. Scopul a fost dezvoltarea comunicării emoțiilor copiilor din familii defavorizate prin dramatizare.

Întrucât şcoala este un trinom ireductibil, respectiv elev-profesor-comunitate, în şcoala noastră  se practică încurajarea stilurilor participative de management. Există regulament de ordine interioară atât pentru elevi, cât şi pentru cadrele didactice, conform ROFUIP actualizat.

Absolvenţii şcolii noastre, români şi germani, au devenit cu timpul, medici, corespondenţi de presă, comentatori politici, patroni, învăţători şi profesori (unii chiar în şcoala noastră), sportivi de performanţă, conștienţi de importanţa vitală a  educaţiei, prin care ,,omul iese din starea de natură şi accede la starea de cultură”. Cei mai prestigioși dintre ei sunt: Radu Gheorghe Szekely, secretar de stat în Ministerul Educației și fondatorul Finnish Teacher Training Centre (Sibiu), Emil Hurezeanu, politolog, Radu Vancu, profesor universitar și unul dintre cei mai valoroși scriitori contemporani.

Școala cu clasele I-VIII nr.18 Sibiu în anul 1963