Misiunea Școlii Gimnaziale nr.18 Sibiu este de a asigura standardele instructiv-educative pentru beneficiarii ei, să pregătească absolvenți care să facă față cerințelor unei societăți democratice, deschise și în continuă schimbare, fiind receptivă la nevoile comunității locale și regionale în context european.