You are here: Home > Structura anului școlar 2023-2024

Structura anului școlar 2023 - 2024

 • Cursurile anului școlar 2023 - 2024 încep luni, 11 septembrie 2023.

  Anul școlar 2023—2024 este structurat conform OME nr.3800/09.03.2023

  astfel: 

  • Modulul 1 – cursuri: de luni, 11 septembrie 2023, până vineri, 27 octombrie 2023; 
   • vacanță: de sâmbătă, 28 octombrie 2023, până duminică, 5 noiembrie 2023; 
  • Modulul 2 – cursuri: de luni, 6 noiembrie 2023, până vineri, 22 decembrie 2023; 
   • vacanță: de sâmbătă, 23 decembrie 2023, până duminică, 7 ianuarie 2024; 
  • Modulul 3 – cursuri: de luni, 8 ianuarie 2024, până vineri, 23 februarie 2024, la decizia IȘJ Sibiu; 
   • vacanță: o săptămână, la decizia IȘJ Sibiu, în perioada 26 februarie – 1 martie 2024
  • Modulul 4 – cursuri: de luni, 4 martie 2024, la decizia inspectoratelor școlare județene, până vineri, 26 aprilie 2024; 
   • vacanță: de sâmbătă, 27 aprilie 2024 până marți, 7 mai 2024; 
  • Modulul 5 – cursuri: de miercuri, 8 mai 2024 până vineri, 21 iunie 2024; 
   • vacanță: de sâmbătă, 22 iunie 2024, până duminică, 8 septembrie 2024. 

Prin excepție de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele:

 • pentru clasa a VIII-a, anul şcolar are o durată de 35 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 14 iunie 2024
 • Programul național „Școala altfel” și Programul „Săptămâna verde” se desfășoară în perioada11 septembrie 2023 – 26 aprilie 2024, în intervale de câte 5 zile consecutive lucrătoare, a căror planificare se află la decizia unității de învățământ. Derularea celor două programe nu se planifică în același interval de cursuri (modul de învățare).

  În situația suspendării cursurilor conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), măsurile privind parcurgerea integrală a programelor școlare prin modalități alternative stabilite de consiliul de administrație al școlii nu se dispune durata vacanțelor școlare.

  Calendarele examenelor naționale, inclusiv calendarul admiterii în învățământul liceal (clasa a IX-a), se aprobă prin ordine de ministru distincte.

 • Calendar an școlar 2023-2024 Sibiu
nach oben