Structura anului școlar 2023 - 2024

Prin excepție de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele: